Lenfödem Klinik

Seda Güler

24 Ocak 2017 Salı

LENFÖDEM VE CERRAHİ YAKLAŞIMLAR

Birçok cerrahi teknik lenfödem tedavisinde denenmiş isede hiç biri kalıcı lenfödemi tedavi etmede başarılı olamamıştır, Çoğu cerrahi yöntemi genellikle geniş kesiyle birlikte fazla deriyi deraltı dokuyu çıkarmayı amaçlar Ama bu durum lenfatik drenajı iyileştirmez.

 Eksizyonel cerrahi ve mikro cerrahi olmak üzere İki tip cerrahi yaklaşım mevcuttur.

  1.  Çıkartıcı (eksizyonel) cerrahi: fazla doku uzaklaştırılarak yapılır. Burada genelde deri, derialti yağ dokusu çıkarılıp deri yaması konur.Fakat sonuçlar pek tatmin edici değildir. Chilvers ve Kinmonth yaptıkları cerrahide hastaların sadece %30’unda iyi sonuç almışlar. Takip döneminde hastaların %23’ünde büyük cilt nekrozu (cilt dokusunun ölmesi) ve bazı hastalarda cerrahiden 3-4 yıl sonra operasyondan önceki döneme göre daha fazla ödem gelişmiş.
  2. Fizyolojik cerrahide; Genellikle mikrocerrahi yöntemle yeni lenfatik akımı oluşturulmaya çalışılır. Bu, lenfatik kanalları onarmak veya lenfatik doku ile lenf kanalları arasında köprü yapmak ile mümkündür. Genelde lenfatiklerle lenfatikler arasında köprü, lenfatiklerle venöz damarlar(toplar damar) arasında köprü,, lenf nodülleriyle venöz damarlar arasında köprüler oluşturulmaya çalışılır..Yapılan çalışmalarda lenfo-venöz köprünün uzun dönem sonuçları ise pek tatmin edici olmadığını göstermektedir.

Son yıllarda derialtı dokunun azaltılması için liposuction teknikleri kullanılmaktadır. Liposuctionun, kompleks boşaltıcı fizyoterapi (KBF) ile birlikte uygulandığında ödem volümü üzerine mükemmel sonuçlar verdiği bildirilmiştir Mastektomi sonrası LÖ gelişen 28 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada Liposuction+KBF ile, ödemin %106 oranında azaldığı görülmüştür Liposuction KPF ile beraber uygulanmadığı taktirde volüm indirmede başarılı olmaz.

Cerrahi yaklaşımların birçok komplikasyonu vardır. Bunlar; deriyle ilgili (kutanöz) lenfatiklerin zarar görmesi, cilt dokusunun ölmesi (nekrozu), yaralaşmalar (ülserasyon), fistül formasyonu, duyu kaybı, nakledilen derinin ölmesi (greft nekrozu), ülserasyon ve derinin dışarıya doğru kalınlaşması (ekzofitik keratoz) gibi. Bu yan etkiler lenfödemi dahada arttırır...